آمریکایی‌ها از تجربه ۸ ساله جنگ عراق علیه ایران درس بگیرند