شگفتی در فرودگاه اسرائیل؛ فرود هواپیمای عربستان سعودی در تل آویو / پرس تی وی: این هواپیما حامل ولیعهد