شجاعی: نباید علیه نبی و آیت‌اللهی نامه امضا می‌کردم