طرح ‌مجلس برای جلوگیری از ‌فروش استقلال و پرسپولیس رای نمی‌آورد/نظری درباره تمدید قرارداد کی‌روش