اهدای نشان افتخار جشنواره تئا‌تر کودک و نوجوان به هنرمندان منتخب