عضو خبرگان رهبری: در شرایط کنونی جهان، مسوولیت مسلمانان سنگین تر از گذشته است