فداکاری‌های شهیدان، ذخیره ماندگاری برای انقلاب اسلامی است