امر به معروف و نهی از منکر سلامت روانی جامعه را افزایش می‌دهد