نمایشگاهی که با دستان جوانان ورزنه ای می چرخد/ عکس