معاون وزیرآموزش و پرورش: معوقات سال 93 فرهنگیان پرداخت می شود