واکنش بیل کلینتون به توافق جامع هسته‌ای در گفتگو با کریستین امانپور