آمادگی همه‌جانبه و حضور به موقع ویژگی هلال احمر است