عریقات: دولت ائتلافی جدید اسرائیل علیه صلح در منطقه است