کفاشیان: از وزارت ورزش توقع حمایت داریم/ شنبه در مورد ماندن کی‌روش جلسه می‌گذاریم