بازداشت 5 فلسطینی ساکن کرانه باختری از سوی نیروهای ...