رقابت های لیگ دسته دو بدمینتون مردان کشور در بیرجند آغاز شد