بخشدار بلده: وضعیت جاده سیلزده دوآب به بلده تاسف بار است