رونمایی از «نحوه مبارزه با تبعیض نژادی، نفرت و اسلام‌هراسی»در آتن