اختلاف احمدی نژاد با صداوسیما خسارت زیادی متوجه کشور کرد/ در تهران بالای 60 درصد به ماهواره دسترسی دار