وزیر ورزش: دیگر مسئولان وزارت صحبت‌های خود را با من تنظیم کنند