انس با امیرالمؤمنین (ع)، راه ورود به باطن عالم است