همایش تخصصی رسانه با موضوع «رسانه، سرخوشی، اسطوره» در اصفهان برگزار می‌شود