وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فردا به کرمانشاه سفر می کند