همکاری‌های تهران–اسلو برای قطع ریشه‌های تروریسم در منطقه بسیار مهم است/ ضرورت قطع کمک مالی به ترور