مسی: گل اول به بایرن شرایط بازی را تغییر داد/بازی در مونیخ باقی مانده و هیچ چیز کسب نشده است