گودرزی: امیدوارم استقلال و پرسپولیس در مزایده چهارم به فروش برسند‌