اینکه بایرن به دروازه بارسلونا شوت نزد، فوق العاده است/ مسی غیر قابل مهار است