مهم‌ترین رسالت امروز آموزش‌وپرورش نهادینه کردن اصول فکری شهید مطهری در مدارس است