در مدت حضورم در فدراسیون فقط یک کار خلاف انجام دادم/ نباید علیه نبی و آیت‌اللهی نامه امضا می‌کردم