گوشی فوتبالیست ها و مربیان معروف ایران چیست؟/از ورتوی 30 میلیونی تا فراری 70 میلیونی