گردهمایی فعالان اقامه نماز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود