کفاشیان: به صورت کامل در جریان صحبت‌های وزیر نیستم/ اسدی: هنوز تغییراتی نداشته‌ایم که در موردش صحبت