نام و امتیاز استقلال خوزستان در استان باقی می‎ماند