نسخه‌ی مصرف‌کننده‌ی هدست واقعیت مجازی آکیولوس ریفت در سه‌ماهه‌ی ابتدایی سال ۲۰۱۶ عرضه می‌شود