رویترز: سواچ برای ساعت‌ های هوشمند و خودروها باتری‌ با عمر شارژ 6 ماهه می سازد