چگونه بدون خوردن سبزیجات، تغذیه‌ی سالمی داشته باشیم؟