«ملاقلی پور» و «کیمیایی» در ضیافت جشنواره فیلم شهر چه گفتند؟