المیادین: در حمله تروریستی در شمال سینا، 2 نیروی مصری ...