باد شدید در تهران و ۶ استان؛ آسمان کشور بارانی می‌شود