امیدواریم امکان راه اندازی شبکه‌ای جدید برای استان تهران فراهم شود