فرمانده ارتش لبنان: اسرائیل و تروریسم دو روی یک سکه هستند