بارش تگرگ در چهارمحال و بختیاری تا هفته آینده ادامه دارد