همایش «همدلی و همزبانی، بانکداری اسلامی» در زاهدان