سخنگوی ارشاد: مشکل شجریان به ما ربطی ندارد/ خودش اقدام کند