تصویری از خواننده محبوب پاپ به همراه همسرش در لباس تاریخی روستای ابیانه