نماینده ولی فقیه در گلستان: شیعه و سنی باید به مقدسات یکدیگر احترام بگذارند