مدیر عامل هلال احمر یزد: آشنایی شهروندان با امداد و نجات ضروری است