قاتل حیوان صفت قلب و جگر نامزد سابقش را خورد/ پلیس: جوزف اعدام می‌شود + تصاویر