بعید است مزایده چهارم باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس رای بیاورد