کی‌یف: همزمان با از سرگیری مذاکرات 5 سرباز اوکراینی کشته شدند